Banner_til_KMS_m._gr_kant

 
KRISTENT MUSLIMSK SAMTALEFORUM

Kristent Muslimsk Samtaleforum

Vartov-panel-500

Basis for Kristent Muslimsk Samtaleforum (KMS)

KMS er et netværk for kristne og muslimske ledere, som er udsprunget af en række årlige konferencer siden 2006.

KMS’ formål er at fremme den fælles religionssamtale og værne om og bidrage til udviklingen af det danske samfund som et demokratisk og inkluderende samfund.

KMS’ mål er

  • at etablere kommunikationskanaler, netværk og relationer, præget af åbenhed og tillid mellem kristne og muslimske ledere
  • at identificere, analysere og bearbejde spændingsfylde problemstillinger
  • at tage initiativer hvor kristne og muslimer i fællesskab kan bidrage til samfundets positive udvikling

KMS’ mål søges opnået gennem forskellige former for samvær, samtale og samarbejde mellem kristne og muslimske ledere såsom fælles arbejdsgrupper, seminarer, konferencer, studierejser, udgivelser, pressemeddelelser mv.

KMS består af ledere fra kristne og muslimske trossamfund, organisationer, foreninger mv. i Danmark, som kan tilslutte sig KMS’ formål og mål.

Ved den årlige konference nedsættes en styringsgruppe, som bl.a. planlægger den kommende konference.

Ved konferencer og andre aktiviteter tilstræbes ligelig deltagelse af kristne og muslimer.

Basis for KMS kan downloades her

Aktiviteter

 

KMS plenum

Siden 2006 har Kristent Muslimsk Samtaleforum afholdt en årlig konference for kristne og muslimske ledere i Danmark. Ca. 25 kristne og 25 muslimske ledere deltager i konferencerne, herunder biskopper, imamer, præster og andre ledere fra kristne og muslimske miljøer i Danmark. Konferencerne er en udløber af en ”lytterunde,” som Stiftssamarbejdet ”Folkekirke og Religionsmøde” satte i værk oven på krisen om Muhammed-tegningerne. To kristne og en muslim rejste dengang rundt og besøgte forskellige muslimske miljøer i Danmark, og derefter mødtes 30 kristne og muslimske ledere til den første landsdækkende konference.

Kristent Muslimsk Samtaleforum arrangerer desuden studieture for kristne og muslimske ledere og har udarbejdet et fælles dokument om ytringsfrihed.

Rapport fra lytterunde blandt muslimske organisationer og moskeer kan downloades her

Du kan læse mere om styregruppe, rapporter fra konferencer, studierejser, arrangementer og se billeder.

 

Kalender
31. august. 2016
Flygtninge og folkekirke - konversion, dåb og gudstjenesteliv


Se flere arrangementer


Temasider

button1

tro_i_mdet-banner8_copymkant

Konfirmandbanner_-_kant_1_copy

Banner_til_kirkecaf_-_162x43mkant

 


Nyhedsbrev


Klik her for at se i RSS2.0 

 

     
 

Peter Bangs Vej 1
2000 Frederiksberg
Tlf: 38384991

Generalsekretær
Kåre Schelde Christensen
mail@religionsmoede.dk