Fortsæt til hovedindholdet
Kristent-Muslimsk Samtaleforum
KMS' historie

KMS' historie

Den årlige konference for kristne og muslimske ledere er hovedaktiviteten i Kristent-Muslimsk Samtaleforum. Igennem årene har KMS også arrangeret en række andre aktiviteter. Læs mere om KMS' historie.

Lytterunde oven på Muhammed-tegningerne 

Siden 2006 har Kristent-Muslimsk Samtaleforum afholdt en årlig konference for kristne og muslimske ledere i Danmark. Ca. 25 kristne og 25 muslimske ledere deltager i konferencerne, herunder biskopper, imamer, præster og andre ledere fra kristne og muslimske organisationer i Danmark.

Konferencerne er en udløber af en "lytterunde", som Folkekirke og Religionsmøde satte i værk oven på krisen om Muhammed-tegningerne. To kristne og en muslim rejste dengang rundt og besøgte forskellige muslimske miljøer i Danmark. Målet med lytterunden var at etablere flere og bedre relationer mellem folkekirken og de muslimske trossamfund.

Lytterunden førte til, at der for første gang i Danmark blev etableret et bredere kendskab og netværk mellem kristne og muslimer i Danmark. Efter lytterunden mødtes 30 kristne og muslimske ledere til den første landsdækkende konference. Konferencen blev afholdt den 19.-20. august 2006 på Hotel Nyborg Strand og blev støttet økonomisk af Integrationsministeriet. 

KMS-konferencen 2015

Studierejser og studieprocesser

Kristent-Muslimsk Samtaleforum har desuden arrangeret studieture for kristne og muslimske ledere til Istanbul (2008, 2009, 2010 og 2011) og til Cairo (2010). Formålet med studierejserne har været, at give deltagerne mulighed for at lære hinanden at kende gennem fælles oplevelser og refleksioner. Der har også været gennemført fælles studieprocesser om bl.a. ytringsfrihed og teologisk uddannelse i Danmark.


Rapport fra lytterunden blandt muslimske organisationer og moskeer kan downloades her