Fortsæt til hovedindholdet
Kristent-Muslimsk Samtaleforum
Konferencer og rapporter

Konferencer og rapporter

Hvert år siden 2006 har Kristent-Muslimsk Samtaleforum afholdt en konference for kristne og muslimske ledere i Danmark. Ca. 25 kristne og 25 muslimske ledere deltager - herunder biskopper, imamer, præster og andre ledere fra kristne og muslimske organisationer i Danmark. 
 

Rapporter fra den årlige lederkonference
 

I forbindelse med hver konference udarbejdes der en rapport, som gengiver konferencernes oplæg og drøftelser m.m.:

KMS-rapport 2022

Hvem er de unge? Unges religiøsitet og identitetsdannelse 

KMS-rapport 2021

Tolerance og lokale initiativer

KMS-rapport 2020

Religiøsitet og faglighed i velfærdssamfundet

KMS-rapport 2019

Kendskab, venskab og fællesskab i trosmødet

KMS-rapport 2018

Grænserne i trosmødet

KMS-rapport 2017:

Religion og digital dannelse

KMS-rapport 2016:

Helligskrifter og demokrati

KMS-rapport 2015:

Unges identitetsdannelse - medborgerskab og modborgerskab

KMS-rapport 2014: 

Religion som ressource og udfordring i det offentlige rum

KMS-rapport 2013:

Skal vi arbejde for et Samarbejdsråd for tros- og livssynssamfund i Danmark?

KMS-rapport 2012:

Ny religionslov i Danmark? Vilkår og rammer for trossamfundenes virke

KMS-rapport 2011:

Teologisk uddannelse i Danmark

KMS-rapport 2010:

Selvkritik hos kristne og muslimer - og forholdet til ekstern kritik

KMS-rapport 2009:

Sammen i Danmark - med forskelle og ligheder

KMS-rapport 2008:

Religion i frihed - frihed i religion

KMS-rapport 2007:

Naboskab og medborgerskab

KMS-referat 2006

 

Øvrige rapporter

Kristent Muslimsk Samtaleforum har igennem tiden desuden udgivet en række andre rapporter:

Rapport om teologisk uddannelse i islam i Danmark (2012)

Rapport fra kristen-muslimsk arbejdsgruppe om ytringsfrihed (2008)

Rapport fra lytterunde blandt muslimske organisationer og moskeer  (2006)