Fortsæt til hovedindholdet
Om os
Forretningsudvalg

Forretningsudvalget

Hver biskop udpeger 1 medlem til forretningsudvalget (FU). Biskoppen for Københavns Stift er født medlem af FU. FU har til opgave at opbygge netværk blandt lokale ressourcepersoner i de 10 stifter, fx i de lokale stiftsudvalg.

FU udpeger en styregruppe efter indstilling fra biskoppen for Københavns Stift. Styregruppen består af 5 personer med særlig viden om religionsmødet, ledelse/organisation, netværk og kontakt til civilsamfundet og det kirkelige miljø. Styregruppen varetager ledelsen af F&R efter retningslinjer fastsat af FU.