Fortsæt til hovedindholdet
Teologi
F&R - Faglige retningslinjer

Faglige retningslinjer for F&R

’Folkekirke & Religionsmøde’ (F&R) har til opgave at styrke folkekirkens møde med mennesker med andre religioner og livssyn i Danmark. Det sker med afsæt i den kristne tro. Målet er at bidrage til et samfund, der bygger på religionsfrihed, ligeværdighed og plads til forskellighed.

Det indebærer at: 

     •   F&R virker for at styrke relationer til tros- og                         livssynssamfund i Danmark, for gennem samtale og               handling at fremme gensidig forståelse.

     •   F&R samarbejder bredt med forskellige                                 samfundsaktører for at styrke anerkendelsen af troens           og livssynets plads og betydning i et demokratisk                 samfund.

     •   F&R virker indadtil i folkekirken for at fremme                       forståelse for religionsmøder og for at udvikle                       kompetencer hertil.

Vedtaget på forretningsudvalgsmøde 18.11.2021