Fortsæt til hovedindholdet
Kristent-Muslimsk Samtaleforum
Om KMS

Om Kristent-Muslimsk Samtaleforum

KMS er et netværk for kristne og muslimske ledere i Danmark, som ønsker at fremme kendskab og relationer på tværs af trosforskelle. KMS er organiseret som et netværk med selvstændig styregruppe og basisdokument. Hvert år afholder KMS en konference for kristne og muslimske ledere.

KMS-konference 2015

Basis for Kristent-Muslimsk Samtaleforum

KMS er et netværk for kristne og muslimske ledere, som er udsprunget af en række årlige konferencer siden 2006.

KMS’ formål er at fremme den fælles religionssamtale og værne om og bidrage til udviklingen af det danske samfund som et demokratisk og inkluderende samfund.

KMS’ mål er:

  • At etablere kommunikationskanaler, netværk og relationer, præget af åbenhed og tillid mellem kristne og muslimske ledere
  • At identificere, analysere og bearbejde spændingsfylde problemstillinger
  • At tage initiativer hvor kristne og muslimer i fællesskab kan bidrage til samfundets positive udvikling.

KMS’ mål søges opnået gennem forskellige former for samvær, samtale og samarbejde mellem kristne og muslimske ledere såsom fælles arbejdsgrupper, seminarer, konferencer, studierejser, udgivelser, pressemeddelelser mv.

KMS består af ledere fra kristne og muslimske trossamfund, organisationer, foreninger mv. i Danmark, som kan tilslutte sig KMS’ formål og mål.

Ved den årlige konference nedsættes en styringsgruppe, som bl.a. planlægger den kommende konference.

Ved konferencer og andre aktiviteter tilstræbes ligelig deltagelse af kristne og muslimer.

Basis for KMS kan downloades her