Fortsæt til hovedindholdet
Podcast & webinarer
Konference: Plads til forskellighed

Konference: Plads til forskellighed

Konference 31. marts om folkekirkens rolle og muligheder i et Danmark, hvor vi er mennesker fra forskellige kulturer og med hybride identiteter.

Et samarbejde mellem Migrantsamarbejdet og Folkekirke & Religionsmøde 
 

Sted: Konsistoriesalen, Sankt Knuds Kirke, Klosterbakken 2, 5000 Odense 
Tid: Torsdag d. 31. marts 2022 klokken 10.00-15.30 
 

10.00 
Velkomst 

10.10-11.20 
Lektor ph.d. Jakob Egeris Thorsen taler under overskriften: Kirkens rolle i det pluralistiske samfund: at balancere mellem identitet og åbenhed. Jakob kommer med sit bud på, hvad kirkens væsen og rolle er i en pluralistisk sammenhæng, hvad er den diakonale opgave ind i det pluralistiske? Hvad tænker vi teologisk om forskellighed? 

11.20-11.35 
Pause

11.35-12.45 
Antropolog ph.d. Kristina Kjellin fra Svenska Kyrkans Enhed for forskning og analyse taler under overskriften: Et antropologisk perspektiv på forskellighed i kirken, begreber og praksis. Kristina bidrager også med svenske erfaringer 

12.45-13.30 
Frokost 

13.30-15.20 
Sognepræst Niels Hviid fra Gellerup deler danske erfaringer om at manøvrere i den nye virkelighed, hvor kulturel og religiøs forskellighed udgør konteksten for kirkens lokale tilstedeværelse og engagement. 

Cand. theol. og kirke/kulturmedarbejder i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, Daniela Jensen: 'Folkekirke og folkets kirker. Et tysk perspektiv på den danske folkekirke'. 

Præst for flygtninge og indvandrere og projektleder for Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde Jesper Hougaard Larsen bidrager med erfaringer fra Odense - udfordringer og vendepunkter i arbejdet. 

Biak Chin Par Lian, migrantkonsulent i Haderslev Stift, fortæller om personlige og professionelle erfaringer med at skabe fællesskab på tværs af kulturelle og religiøse baggrunde. 

15.20-15.30 
Afslutning 
 

På baggrund af korte faglige oplæg fra en teologisk og antropologisk vinkel drøfter vi folkekirkens rolle og muligheder i et Danmark, hvor vi er mennesker fra forskellige kulturer og med hybride identiteter. 
Alle deltagere bedes medbringe en god erfaring og en udfordring de står med i det daglige, som de gerne vil have sparring på. 
 

Deltagelse er gratis. 
Tilmelding via dette link 
 

På gensyn i Odense!