Fortsæt til hovedindholdet
Historie og årsberetning
F&R's historie

F&R's historie

Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde blev etableret den 14. januar 2002. Læs om F&R's tilblivelse her.

Biskopper nedsætter islam-udvalg

Baggrunden for etableringen af samarbejdet var en anbefaling fra det islam-udvalg, som biskopperne nedsatte på deres møde i januar 1998. Udvalget skulle beskæftige sig med folkekirkens forhold til de religioner, som mennesker af en anden etnisk oprindelse her i landet har. Biskopperne ønskede et samtaleforum og inspirationsfælleskab, hvor stifternes erfaringer skulle inddrages. Formand for Islam-udvalget var generalsekretær Harald Nielsen fra Det Danske Missionsselskab og biskop Kresten Drejergaard, Fyens Stift, var biskoppernes kontakt til udvalget.

Høring på Christiansborg

Islam-udvalgets redegørelse ”Samtalen fremmer forståelsen” lå færdig i år 2000. Den indeholder synspunkter på og erfaringer fra mødet mellem folkekirken og muslimer i Danmark. En væsentlig del af bogens indhold er de mange vægtige indlæg fra høringen afholdt på Christiansborg d. 16. marts 2000, fra repræsentanter fra såvel folkekirken som muslimerne i Danmark.

Udvalget gav en række anbefalinger til biskopperne med henblik på det videre arbejde med folkekirkens møde med islam og muslimer. Som følge heraf etablerede syv af folkekirkens stifter ”Stiftssamarbejdet om Folkekirke og Religionsmøde”, som skulle være det forum, hvor arbejdet skulle føres videre. I processen blev det besluttet, at F&R ikke blot skulle beskæftige sig med mødet med islam men også med andre religioner som buddhisme og hinduisme samt med andre livstydninger. Fokus for F&R blev således arbejdet med at være folkekirke i en tid præget af religiøs og kulturel mangfoldighed.

Arbejdet sættes igang

Gennem det første halvandet år foregik arbejdet i bestyrelsen og i en række underudvalg. Pr. 1. april 2003 blev cand. theol. Berit Schelde Christensen ansat som konsulent og daglig leder af F&R. Stillingen ændredes pr. 1. januar 2005 til generalsekretær. 

I 2004 indgik yderligere to stifter – Lolland-Falster og Ribe – i samarbejdet, som dermed talte ni af folkekirkens ti stifter. Ved udgangen af 2007 ønskede Helsingør Stift at udtræde af stiftssamarbejdet. I 2008 tilsluttede Roskilde Stift sig F&R, hvormed samarbejdet igen talte ni af folkekirkens ti stifter. I 2009 blev cand. theol. og præst Kåre Schelde Busk ansat som generalsekretær for F&R.