Fortsæt til hovedindholdet
Hvem er F&R?
Hvad kan F&R tilbyde?

Hvad kan F&R tilbyde?

Uddannelse og kurser

F&R udbyder løbende kurser og uddannelse inden for religionsmødeområdet. Kurserne skal klæde præster, menighedsrådsmedlemmer og andre engagerede i kirkens arbejde på til at varetage det lokale religionsmøde. Typisk udbyder F&R kurser inden for folkekirkens møde med muslimer og islam eller samtidsspiritualitet.

Inspiration til sognet

På hjemmesiden finder du en række vejledninger om religionsmødet. Dem kan du bruge som oplæg til grundlæggende overvejelser fx i et menighedsråd eller en arbejdsgruppe i sognet. F&R har også udarbejdet en række guides til konkrete religionsmødearrangementer. Her finder du grydeklare koncepter til fx konfirmandundervisning, sogneaftner eller gymnasiet. 

Forløb for faggrupper

Mange faggrupper i det danske samfund er i dag i berøring med religionsmødet. Det sker fx på sygehuset, plejehjemmet, kommunen, skolen osv. F&R tilbyder at facilitere ad hoc læringsmiljøer om religionsmøde for faggrupper, der i deres dagligdag skal håndtere patienter, elever osv. med forskellige religioner. Både faggrupper i og uden for folkekirken er velkommen til at kontakte F&R for at høre nærmere om mulighederne. 

Pastoralteologisk sparring

Mange præster skal håndtere situationer, hvor flere religioner eller livstydninger er i spil. Det kan være alt fra begravelser, skole-kirke samarbejde eller dåbsoplæring af voksne med fx muslimsk baggrund. Som præst er du velkommen til at kontakte F&R’s sekretariat for sparring. Vi kan også henvise dig til andre relevante fagfolk i dit lokalområde. 

Netværk i Danmark og internationalt

F&R tilbyder adgang til et solidt netværk. F&R har siden 2002 opbygget netværk til fagfolk på religionsmødeområdet i Danmark, Skandinavien og Europa. I netværket indgår både kirkelige aktører og personer, der akademisk arbejder med religionsmødet. F&R har også et stort netværk og kendskab til muslimske organisationer i Danmark. Har du brug for kontakter til arbejdet i fx stift, provsti eller sogn, er du velkommen til at kontakte F&R.