Fortsæt til hovedindholdet
Resurser i religionsmødearbejdet
Dilemmaer og muligheder i religionsmøder

Dilemmaer og muligheder i religionsmøder 

Hvordan balanceres hensynet til den tro og tradition, som du som kirkelig ansat forvalter og de behov, som du møder hos mennesker med anden tros- og livssynsbaggrund? Hvilke valg tager vi og på hvilket teologisk grundlag? Casematerialet, som er udarbejdet af Kirkelig Dialogsenter Oslo, er et samtaleoplæg for ansatte i sogn eller provsti til at drøfte de dilemmaer og muligheder, som opstår for folkekirken i et mangfoldigt samfund.

 

Find materialet her.