Fortsæt til hovedindholdet
Resurser i religionsmødearbejdet
Undervisningsmateriale om religions- og ytringsfrihed til asylcentre

Undervisningsmateriale om religions- og ytringsfrihed til asylcentre

Undervisningsmateriale til brug for voksne asylansøgere på asylcentre og sprogskoler. Materialet er anbefalet af Institut for Menneskerettigheder og består af powerpoint-slides, manuskript og vejledning. Materialet er udarbejdet af sogne- og migrantpræst Birgitte Rosager Møldrup, Jelling, sognepræst Eva Wiwe Løbner, Åbenrå, imam Kassem Rachid, Åbenrå, og lærer på Røde Kors skolen i Jelling, Marianne Falkenstrøm Quist

Gennem de sidste tre år er voksne asylansøgere på Asylcenter Jelling blevet undervist i Religions- og ytringsfrihed. I et samarbejde mellem asylcenter, imam og folkekirkepræst blev materialet til i 2016 og de tre vidt forskellige ”kulturer” ville på denne måde sammen prøve at forhindre religiøs chikane ved at oplyse om religionsfrihed. Religionsfrihed er et ukendt begreb for mange, og svært at forstå. Det kan opfattes som undergravende: Hvis man er troende, hvordan kan man så gå ind for religionsfrihed? Som om man er ligeglad med sin religion? Derfor er det afgørende at både imam og præst gør de potentielle nye danskere opmærksom på, at man i Danmark har ret til at skifte religion eller forlade sin religion – eller beholde sin religion.

Undervisningsforløbet er tiltænkt voksne asylansøgere (men har også været anvendt på sprogcentre) og består i sin helhed af tre trin. Første trin er et besøg, hvor man forklarer holdet, hvad religionsfrihed betyder, og hvad ytringsfrihed er. Det er tænkt som et oplysende oplæg uden mange spørgsmål. Trin to er reserveret til spørgsmål, som eleverne kan have til de to religioner, vi repræsenterer, nemlig islam og kristendom Man kan gøre opmærksom på, at spørgsmålene kan stilles anonymt via en lærer. Der fortælles her om de to religioners vilkår i Danmark. Trin tre er et besøg i en moske og en kirke.

 

Projektet i Jelling fremhæves i en rapport fra Institut for Menneskerettigheder som det eneste sted, man har haft undervisning i religionsfrihed. https://menneskeret.dk/udgivelser/tros-religionsfrihed-paa-danske-asylcentre. Målet er at fremme en tolerance blandt asylansøgerne ved at præsentere dem for den ret, de har til at tro på det, de vil, eller ikke tro på noget som helst. 

Powerpoint-materialet kan frit benyttes af alle og de to word-dokumenter er ment som inspiration til kommentarer til hvert slide.