Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsbreve
Nyheder

Kirkelige handlinger i det pluralistiske samfund

I Danmark lever i dag ca. 1,4 millioner borgere, der ikke er medlemmer af folkekirken. Hvordan påvirker den forandring folkekirkens ritualer, og hvordan ser problemstillingen ud? 

Til at belyse emnet, nedsatte F&R en tænketank bestående af fagpersoner og centrale aktører på feltet. Arbejdet blev ledt af biskop Elof Westergaard. Læs tænketankens rapport og anbefalinger til videre handling i folkekirken her