Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsbreve
Nyheder

Program for KMS-konferencen 2017

Lørdag den 12. november blev den årlige konference i Kristent-Muslimsk Samtaleforum for kristne og muslimske ledere afholdt i Minhaj Ul-Qurans moské. 

Program 

Lørdag d. 11. november 2017

Tema: ”Religion og Digital Dannelse”
Sted: Minhaj ul-Quran, Bispevej 25, 2400 København NV 

10.00 Velkomst og åbning af konferencen v. formand, Minhaj ul-Quran, Urfan Zahoor Ahmed og domprovst i København Anders Gadegaard

Recitation/læsning af Koranen og Bibelen v. Hussein Amiri, Imam Ali Moske, og gadepræst Mia Rahr Jacobsen

Velkomst og introduktion til konferencen v. formandsskabet for Kristent-Muslimsk Samtaleforum Jørgen Degn Bjerrum og Katja Machon Madsen

10.40 "Islam og kristendom i medierne" v. forfatter og tidl. gymnasielærer Preben Brock Jacobsen

Preben Brock Jacobsen fortæller ud fra sine undersøgelser af kristendom og islam i udvalgte danske medier, hvad der sker med de to religioner, når de får en tur igennem mediemøllen. Han mener, der sker en fordrejning af religionerne, og værst går det ud over islam, hvor negative historier, unuancerede generaliseringer og rene fjendebilleder dominerer.

Han vil præsentere disse dominerende fortællinger, såvel som deres modstykke i de positive fortællinger om især islam, der findes, men som underbetones i medierne. Og han vil sætte behandlingen i medierne ind i en sammenhæng med avisernes nyhedskriterier og andre forhold, der kan forklare, hvorfor medierne prioriterer, som de gør. Ved at sætte ord på nogle af de mekanismer, der får mediebilledet til at nærme sig en karikatur af religionerne og ved at præsentere forskellige øvelser, vil han prøve at vise, hvordan man kan gennemskue medierne og udvikle et beredskab mod forvrængninger.

Preben Brock Jacobsen (f. 1946) er pensioneret gymnasielektor i Dansk og Religion ved Viborg Gymnasium og HF 1973-2011. Ordineret som præst i folkekirken og har i en kort periode (barselsvikariat) været sognepræst. Han har skrevet bøgerne ”MODERNITET – kristendom og etik” (2013), den prisbelønnede ”Kristendomskritik i medierne” (2015) og senest ”Islam i medierne” (2017). Desuden en række artikler i bøger, tidsskrifter og dagblade samt medvirket i DR bl.a. Deadline.

11.40 Øvelser og dialog om "islam og kristendom i medierne" med udgangspunkt i Preben Brock Jacobsens oplæg og undervisningsmateriale 


12.30 Frokost 

13.00 Bøn og andagt
Alle er velkomne, som de har lyst til bøn eller andagt

13.30 Paneldiskussion om ”Religion og Digital Dannelse”

I dette panel har vi samlet toneangivende stemmer om religion og digital dannelse, som deler deres ideer, erfaringer, anbefalinger og forhåbninger til, hvordan man i praksis kan opbygge de nødvendige færdigheder til en stærk religiøs digital dannelse - i mødet med en kritisk digital kultur og online ekstremisme.

I panelet indgår:

Faheem Hussain, cand.merc. (dat.), formand for Center for Dansk-Muslimske Relationer

Lars Mollerup-Degn, landsleder og dialogsekretær, Areopagos

Mogens S. Mogensen, ph.d., interreligiøs konsulent, mogenssmogensen.wordpress.com 

15.00 Kaffepause


15.30 ”Rapport fra styregruppen om fremtidens KMS” v. Henrik Abdulhamid Sørensen og Niels Valdemar Vinding


15.45 Valg af ny styregruppe for KMS

16.00 Afslutning